Skåne

Sekretessen ska stärkas för patienter

1:17 min

Region Skåne ska stärka den enskilda medborgarens integritet och sekretess. En tillfällig beredning har nu tillsatts för att försäkra patientsäkerhet och integritet. Det är även viktigt att göra en avvägning dom emellan, menar Anders Åkesson (MP) vice ordförande för Hälso- och sjuknämnden.

Region Skåne hade sex större IT-incidenter förra året bland annat raderades 200.000 forskningsfiler på grund av ett datafel vid ett annat tillfälle raderades 50.000 journaler som sedan kom tillbaka. Anders Åkesson menar att det är väsentligt att säkerhetsställa så att det inte händer igen.

- Det är också viktigt att diskutera varför det är så pass många fler som spärrar sina egna patientuppgifter, vilket kanske är en osäkerhet för integriteten och liknande, säger Anders Åkesson.

Region Skåne är först i landet att tillsätta en bredning för integritetsfrågor. Eftersom tekniken ständigt förnyas där bland annat sekretessmatrial finns lagrade, vill man nu ta ställning till bättre säkerhet.