Kristianstad

180 getter omhändertas

Länsstyrelsen har beslutat att omhänderta sammanlagt över 180 getter hos en djurägare i Kristianstads kommun. 26 av dem ska avlivas och resten säljas genom polisens försorg.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att man sedan 2010 kontrollerat djurhållningen ett flertal gånger och konstaterat brister när det gäller bland annat utfodring, vattning och vård av sjuka individer. 

Ett flertal kadaver av framförallt getter men även häst och höns har också påträffats varav en del av kadavren har legat i djurutrymmen där levande djur också hållits.