Kollektivtrafik

Dyrare biljetter med ny zonindelning

1:59 min

En hel del kollektivtrafikresenärer i Skåne kommer återigen att få dyrare biljetter, när zonindelningen förändras i Skåne. Det beslutet fattade regionstyrelsen i dag, samtidigt som man beslutade att höja tidsgränsen för när resenärer får ersättning vid förseningar.

Socialdemokraterna är kritiska mot besluten.

- Vi tycker att resekollektivet faktiskt har drabbats väldigt hårt av de förändringar och förseningar som har skett, så vi tycker inte att det ska vara en ökning av biljettintäkterna, säger regionrådet Christine Axelsson (S).

Den nya zonindelning som är tänkt att börja gälla den 16 augusti kommer speciellt att drabba resenärer i nordöstra Skåne, där det till exempel blir en extra zon runt Kristianstad, men även på andra håll sker förändringar. Lund-Veberöd blir till exempel fem zoner i stället för fyra, och även på Bjärehalvön ökar priset med en zon på flera sträckor. Anledningen är att den styrande femklövern vill ha ett mer rättvist system, och resenärerna ska också bidra till utbyggnaden av Pågatåg i nordost.

På vissa håll som vid Landskrona kommer priserna att sänkas, men på det stora hela tjänar Skånetrafiken mellan 14 och 16 miljoner kronor per år. Men att det skulle handla om en ny höjning av biljettpriserna håller inte regionrådet Mats Persson (FP) med om.

- Vi ser det inte så. Det här är ett arbete som vi har arbetat med i flera år att förändra zonerna, och nu tar vi det här beslutet för att göra det tydligare för kunderna och också för att möjliggöra att vi ska kunna satsa på kollektivtrafiken, säger han.

På regionstyrelsemötet i dag beslutade majoriteten också om de planerade förändringarna i resevillkoren. Från i sommar ska resenären få ersättning först vid en försening på en halvtimme och inte 20 minuter som i dag, och först vid en timmes försening utgår hel ersättning. Det här beräknas spara Skånetrafiken mellan 10 och 12 miljoner kronor varje år och görs för att samma regler ska gälla i hela Sydsverige. Men socialdemokraten Christine Axelsson är emot.

- När vi ser att nöjsamheten med Skånetrafiken har gått ner kraftigt under ett antal år, då försämrar man resevillkoren. Vi tycker att det är fel väg att gå, säger hon.

- Vi är övertygade om att om vi varje dag ser till att ha en fungerande kollektivtrafik, så kommer vi att få fler kunder och nöjdare kunder, och det är vårt övergripande mål, säger Mats Persson.