Östra Göinge

Bostadsbolag lockar med matkasse

1:55 min

Det kommunala bostadsbolaget Klockaren i Östra Göinge fortsätter med kampanjer för att locka hyresgäster till sina tomma lägenheter. Just nu finns något fler lediga lägenheter än bostadsbolaget budgeterat för i år.

Det kommunala bostadsbolaget Klockaren har även sedan tidigare brottas problemet att ha tomma lägenheter. I årets budget har det räknat med att 50 kommer vara tomma.

Kampanjen som gällde för ett år sedan då bolaget hjälpte hyresgäster att betala den dubbla hyra som kan uppstå vid flyttar, var lyckad säger Stefan Nilsson.

Under förra året minskade antalet tomma lägenheter från januari till december från nästan 90 till runt 40, men just nu finns det alltså fler lediga lägenheter igen.

– Det beror på faktorer som vi inte kan styra över. Vi vet ju att det finns en lågkonjuktur.

Kampanjen nu är att bjuda nya hyresgäster på en matkasse. Och andra lockbeten planeras till sommaren.

– Varje lägenhet vi kan hyra ut är guld värd.

De som bor hos Klockaren fick i år procentuellt sett en av de högsta hyreshöjningarna i Skåne jämfört med andra som bor hos kommunala bostadsbolag.