Nätbaserad förening ger stöd

SKÅNE. Internetbaserade föreningen Vimil blev räddningen för Lotta Svensson från Önnestad som förlorade sin son i en trafikolycka för snart fyra år sedan.
Vimil står för Vi som mist någon mitt i livet.

Många som förlorat någon närstående, som sitt barn eller sin sambo, söker hjälp att komma vidare genom stödföreningar på nätet.

Föreningarna har oftast hemsidan som utgångspunkt för att chatta, prata och utbyta tankar om livet efter den anhöriges bortgång.