Extra bidrag till kartläggning av gifter

KLIPPAN. Länsstyrelsen ger Klippans kommun ett extra bidrag på 925 000 kronor till undersökningen av det gamla läderfabriksområdet.
Pengarna ska användas till att studera områden i anslutning till fabriken där det finns höga halter av krom och arsenik.

Läderfabriken har stått tom sedan slutet av 1980-talet. Området är förorenat av bland annat tungmetaller. Inför saneringen av marken har kommunen tidigare fått två miljoner kronor i anslag för att kartlägga föroreningarna.