Hässleholm

Depåns nya placering resultat av protester

1:28 min

De boende satte sig på tvären och protesterade mot det första förslaget. Nu hoppas kommunledningen och företaget Jernhusen att det omarbetade förslaget på underhållsdepå för tåg i Kärråkra ska gå igenom beslutsprocessen utan hinder.  

I det nya förslaget till underhållsdepå för tåg i Kärråkra norr om Hässleholm har depån formen av en solfjäder med huvuddelen av verksamheten i närheten av väg 21. De populära naturområdena vid ekbacken, kullen och stigarna intill den planerade depån får därmed vara kvar och kommer enligt Jernhusen, som ska bygga och driva depån, inte att störas av arbetet inne på underhållsdepån – arbete som kommer att ske inomhus och vara tyst och rent.

Det lokala byalaget har framfört sin oro på flera samrådsmöten med kommunledning, förvaltning och Jernhusen framfört sin oro och säger att de är nöjda och att de känner sig lyssnade till.

Depån beskrivs som ytterligare ett led i att göra Hässleholm till knutpunkt för tågtrafiken i Sverige.

I augusti tar byggnadsnämnden beslut om detaljplanen och därefter ska kommunfullmäktige klubba igenom två månader senare. Om förslaget går igenom den kommunala beslutsprocessen och sedan inte överklagas så är planen att den nya depån, där tåg kommer att städas tvättas och servas, ska stå klar hösten 2014 - då kommer den att ge ungefär 150 jobb.

– Vi hoppas på en snabb process. Det är viktigt för att kunna garantera driftsäkerheten i tågtrafiken inte minst vintertid, säger Urban Widmark, moderat kommunalråd i Hässleholm.

Det nya förslaget på tågdepån ska ställas ut i juni på stadsbiblioteket i Hässleholm.