Strandskydd

Gräsklippning prövas i högsta instans

1:57 min

Mark- och miljööverdomstolen ska i juni ta ställning till om gräsklippning på strandskyddat område hindrar folk från att nå stränderna eller skadar växter och djur. Det är Trelleborgs kommun som drivit två ärenden till högsta instans för att få en vägledande dom.

Ett av ärendena gäller Bertil och Liz Theander i Böste, som har svårt att förstå kommunen.

– Det sägs att vi hindrar det rörliga friluftslivet, men det gör vi inte på något vis. Vi har varken lagt ut stenar eller bommar, utan det är fritt fram och det är här som alla människor går ner till havet och sätter sina barnvagnar och cyklar. Jag tycker att det är trevligt att det är lite folk på sommaren, säger Liz Theander.

I Böste någon mil väster om Trelleborg har kommunen förelagt två par att sluta klippa gräset på strandskyddat område, och det är de ärendena som nu ska upp i mark- och miljööverdomstolen för prövning. Den 13 juni kommer domstolen till Böste för att göra syn på plats och bilda sig en uppfattning om det är ett brott mot strandskyddet att klippa gräset.

– Vi välkomnar dem hit, så att de kan göra en riktig bedömning, och vi får hoppas att de tar sitt förnuft tillfånga och ser hur här ser ut, säger Bertil Theander.

Både kommunen och länsstyrelsen anser att det strider mot strandskyddet, när paret Theander klipper gräset på den mark som ligger utanför tomten runt huset ner mot havet. Mark- och miljödomstolen däremot upphävde kommunens föreläggande, men då valde kommunen att överklaga.

Om mark- och miljööverdomstolen kommer fram till att det strider mot strandskyddet, så kan betydligt fler markägare vid havet tvingas sluta klippa gräset.

– Vi tror att det är välgörande att få prejudikat för detta. Full respekt för de personer som känner att det är tufft för dem, men det blir omöjligt för oss att inte driva detta, för det är faktiskt en del av tillsynen att faktiskt komma till ett beslut, säger Patrik Holmberg (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg.