Kristianstad

Kedjerökande polis får löneavdrag

Ett vakthavande befäl på Kriminalvårdens anstalt i Kristianstad har fått fem dagars löneavdrag efter ett beslut i personalansvarsnämnden. I samband med två nätters tjänstgöring har befälet befunnit sig på rökpauser utomhus vid tolv tillfällen.

Vid åtminstone tio tillfällen var befälet ensam med uppgift att bemanna centralvakten men lämnade denna för att gå ut att röka. Något som innebar en väsentlig säkerhetsrisk.