Kristianstad

VA-taxan höjs i Kristianstad

Taxan för vatten och avlopp kommer att höjas i Kristianstads kommun från den 1 juli i år. Det beslutade kommunfullmäktige vid sitt möte igår.

För en normalvilla innebär det en prisökning med omkring 500 kronor i år och ytterligare 500 kronor nästa år. 

Det här är första gången som Va-taxan höjs i Kristianstad på nästan tio år. 

Trots prisökningen har kommunen den lägsta avgiften i nordöstra Skåne, enligt kommunens hemsida.