Kamp om skånska bredbandskunder

SKÅNE. Nu hårdnar kampen om bredbandskunderna i Skåne. Bara en månad innan Region Skåne börjar erbjuda skånska hushåll bredband i samarbete med Sydskraft Bredband så hårdsatsar TeliaSonera.

Hundratals telestationer förses med så kallad ADSL och TeliaSonera kan därmed erbjuda 90 procent av alla hushåll i Skåne bredband före årskiftet.

Enligt TeliaSonera är det just för att möta Region Skånes bredbandssatsning som man nu bygger ut möjligheterna till ADSL-anslutning.