Skåne

Facken angriper Skånetrafiken

Skånetrafikens misslyckanden river kollektivtrafiken i strimlor. Flera fackliga representanter gick på söndagen till hårt angrepp mot Skånetrafiken på Sydsvenskans debattsida.

Facken är bland annat kritiska till slopandet av kontant betalning på tågen, som enligt dem har ett direkt samband med det ökande våldet mot tågvärdarna.

– Vi vill se tekniska system så att man kan köpa biljett ombord på tågen. Då kan resenären göra rätt för sig när dem är på tågen säger Lars Åke Persson, fackordförande på Seko Tåg. 

Arbetsmiljöverket har sedan en tid tillbaka stoppat visst ensamarbete på tågen, något som innebär att tågvärdarna inte får avisera biljetter under kvällstid.

Att Skånetrafiken samtidigt svarar med att planera för en ökning av ensamarbetet får facken att se rött.

– Det han få följder vid till exempel en olycka säger Lars Åke Persson. 

Ensamma tågvärdar på Pågatågen har inte möjlighet att gå mellan två ihopkopplade tågsätt under färd. Vilket gör att resenärer lämnas åt sitt öde om något händer enligt facken.

Skånetrafiken vill idag inte kommentera kritiken. Sveriges Radio har också försökt nå Mats Persson (FP), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.