Kristianstad

Tidningsbud går larmlösa

1:25 min

På mindre än en veckas tid har två tidningsbud i Kristianstad utsatts för misshandel och rån. Ett av buden bär nu personlarm, men att utrusta alla med eget larm ser distributionsföretaget Tidningsbärarna behov av.

– En sån situation har vi inte att de skulle känna sig på det sättet. Vi har en öppen och ärlig dialog där vi ställer upp om de önskar och erbjuder dem (tidningsbuden) det om de vill ha det, säger Magnus Jarlman, distributionschef på Tidningsbärarna.

Yrket innebär mycket ensamarbete som pågår under natt och tidiga morgontimmar då det kommer in mycket anmälningar om stök och bråk hos polisen.

I senaste riskbedömningen som företaget gjorde tillsammans med Arbetsmiljöverket bedömde man att behovet att förse alla tidningsbuden med personlarm inte fanns.

Men buden kan få eget larm om de känner sig hotade på jobbet och ber om det.

– Vi har ju det vi kallar för lokala skyddskommittémöten där skyddsombuden sitter tillsammans med företaget och diskuterar de här frågorna, säger Jarlman.

Efter de senaste två våldshändelserna i Kristianstad kommer det nu göras en ny riskbedömning tillsammans med de lokala skyddsombuden, vilka är två tidningsbud på företaget.

- Personlarm måste ju vara en trygghet för tidningsbudet. Och det kan även vara en trygghet när man vet att man inte ger sig på ett tidningsbud i onödan för de har larm, de kan trycka på knappen meddetsamma, säger Gerhard Wendt, fackförbundet Transports regionala skyddsombud i Malmö.

I dagsläget är tidningsbuden utrustade med egna mobiltelefoner som de kan ringa polisen från om något skulle hända.