Hässleholm

Boendestödjare i relation med klient - avskedad

En boendestödjare i Hässleholm har tagits ur tjänst efter att under ett och ett halvt års tid haft en sexuell relation med en kvinnlig före detta klient.

Den manliga boendestödjaren har under deras relation bjudit på alkohol, trots att kvinnan har boendestöd på grund av ett alkoholmissbruk.

Kvinnan har till följd av relationen återfallit i alkoholmissbruk och utsatts för en omfattande psykisk stress, enligt socialnämndens bedömning.

Socialnämnden i Hässleholm ser nu över sin verksamhet och har Lex Sarah-anmält händelsen. Man säger också att man kommer ta större hänsyn till kön när man tilldelar boendestödjare i framtiden.