Hässleholm

Polisvolontärer populära i Hässleholm

Under våren 2012 har de så kallade polisvolontärerna i Hässleholm haft hela 46 uppdrag. I hela Skåne är det är bara i Malmö som polisvolontärer har haft fler uppdrag i år. Till hösten ska de bli fler.

Polisvolontärverksamheten drog igång i Malmö och Landskrona 2010. Sedan dess har verksamheten utökats till Lund, Helsingborg och Hässleholm.

I Hässleholm har polisvolontärerna genomfört sammanlagt 46 uppdrag sedan årets start. Bara Malmö har varit mer aktiva med 60 uppdrag medan Helsingborgs volontärer har genomfört endast 14 uppdrag.

Sammanlagt har Skånepolisens volontärer medverkat på 177 uppdrag under årets första sex månader.

Uppdragen kan handla om allt från att dela ut informationsmaterial och svara på frågor från allmänheten i samband med vårens trygghetsprojekt Operation Alfred, till att medverka på fotbollsvenemang, festivaler och marknader.

Volontärerna är inte någon extrapolis utan man arbetar framförallt brottsförebyggande genom information och upplysning.

Ricard Hultemark är ansvarig för volontärverksamheten i Skåne och han är mycket nöjd med vad man åstadkommit.

Under hösten kommer det ske en nyrekrytering av volontärer i Skåne och då även i Hässleholm.