Simrishamn

"Gör Österlengymnasiet till museum"

1:35 min

För få sökande elever och flera program som inte startar till hösten gör att stora delar av lokalerna på Österengymnasiet kan komma att stå tomma. Där skulle man istället kunna inrymma ett sjöfarts-och konstmuseum, tycker Froste Persson.

Froste Persson har lämnat in medborgarförslaget som vanlig kommuninvånare, men han har själv varit inblandad i den turbulenta skolpolitiken i Simrishamn, då han som S-märkt revisor granskat den hårt kritiserade barn-och utbildningsnämnden och velat ge oppositionens representanter ansvarsfrihet.

Egentligen vill han att Österlengymnasiet ska vara kvar, och hans närmaste uppskattar inte hans förslag om museum.

–Min hustru tycker att det är ett mycket dumt förslag, eftersom man inte ska väcka den björn som sover, beträffande en eventuell nedläggning av gymnasiet.

Froste Persson vill egentligen inte heller att gymnasiet ska läggas ner, men om det sker vore museum en bra användning av lokalerna, eftersom både sjöfart och konst är karaktäristiskt för Österlen.

Ett nytt stort museum skulle dessutom ge arbetstillfällen och förbättra simrishamns rykte efter bilderna på varmkorv och kvinnoläppar, tror Froste persson.

–Det är inte så berömvärt att en entreprenör, som hyr lokaler av kommunen har sexistiska bilder utmed vägen och ett museum skulle ge mycket bättre genklang.