Kristianstad

Färre nätkurser på högskolan trots stort intresse

1:37 min

Antalet nätstudenter ökar men 2012 måste Högskolan i Kristianstad minska antalet platser på webbaserade kurser för första gången.

Anledningen till att både antalet nätkurser och platser på kurserna måste bli färre är de minskade anslagen från staten som vill satsa mer på kvalitet än kvantitet, enligt Ann Cederberg, förvaltningschef på Högskolan i Kristianstad.

Det har skett en stor ökning i utbudet av nätkurser och program sedan 2005. I dag erbjuder Högskolan i Kristianstad 100 nätbaserade kurser och 25 program.

– Till hösten är  5 400 elever antagna till någon form av nätstudier. Men det är färre än vanligt, säger it-pedagog Åsa Kronkvist.

Anledningen är att staten har beslutat att ge mindre bidrag till landets högskolor och universitet. Nu ska pengarna istället omfördelas och det gör att skolor tvingas göra vissa prioriteringar. För Högskolan i Kristianstad innebär det att man tar pengar från de nätbaserade kurserna och programmen och använder de till de mer långvariga programmen.

– Det är tråkigt att det måste vara så här. På de mest populära kurserna har vi tre sökande till varje plats, säger it-pedagogen Åsa Kronkvist.

– Innan har vi kunnat växa fritt och då har det passat bra att expandera och erbjuda fler nätkurser. Nu är det inte så längre och därför måste vi se över våra kurser och program. De ordinarie programmen är grundstommen för Högskolan i Kristianstad och det är de vi vill värna om i första hand, säger Ann Cederberg.

Men nätstudier är en utmaning både för eleven och skolan. Ungefär 50 procent av nätstudenterna slutför sin utbildning och det är ett ekonomiskt problem för högskolan i Kristianstad.