Utflyttningskommuner

Holländare väljer Osby

13 min

Osby är en av sju skånska kommuner där befolkningen minskar. Den holländska familjen Van Brinck har flyttat till Osby – och stormtrivs.

Skåne fick i fjor 10 155 fler invånare, men i sju kommuner minskade folkmängden. Så många skånska avfolkningskommuner har det inte funnits sedan 1990-talet, Osby är en av de sju kommunerna.

Johan Pettersson träffade Francis Van Brinck som för sju år sedan flyttade till Osby med sin make Marco "Klimatet, naturen, vänliga människor och gott om plats avgjorde att vi valde Osby" berättade Francis.