Färingtofta

Skolbuss som klassrum ska locka elever

1:26 min

Många landsbygdsskolor runtom i Skåne har för få elever och hotas på sikt av nedläggning på sikt. I Klippans kommun skulle byskolan i Färingtofta med 24 elever behöva växa, och nu finns det ett konkret förslag på hur man skulle kunna locka nya elever.

Bland annat finns det förslag att använda skolbussen som klassrum. 

– Vi har inte så många barn här i omgivningen och då får vi kanske hämta dem lite längre ifrån, säger Sofia Walka som är rektor i Ljungbyheds rektorsområde och som har tagit fram idéerna om hur Färingtofta skola ska kunna utvecklas tillsammans med en kollega. 

Bland annat vill hon att skolan ska satsa på egna bussar som kan åka runt och hämta och lämna eleverna. Tanken är att skoldagen ska kunna börja redan på bussen. 

– Vi kan utrusta bussarna med läsplattor, man ska kunna lyssna på talböcker och se filmer och vi kan eventuellt ha någon pedagog på bussen, säger Sofia Walka. 

I vår ska politikerna i Klippan ta ställning till om man ska förverkliga planerna. Även om skolan har få elever i dag så tycker Sofia Walka att den har kvaliteter som borde kunna locka fler. 

– Just i Färingtofta skulle jag spontant säga den fantastiska utemiljön som vi vill kunna ta tillvara ännu mer och nyttja i lärandet, säger hon. Annars är det ju så på en liten skola att det är familjärt och alla känner alla, både barn och vuxna. Det är en trygghet i sig. 

Eleverna som går på skolan verkar också trivas. De bryr sig egentligen inte om att det inte är så många. Emil är en av de 24 som går där i dag. 

– Jag struntar i om vi inte är så många, jag vill bara att skolan ska finnas kvar, säger han. Men egentligen skulle det vara fler än bara två stycken i trean. Det tycker jag är lite för få.