Kristianstad

Strandpadda kan grusa vägplaner

Byggandet av E 22 mellan Linderöd och Vä i Kristianstads kommun försenas ytterligare och skjuts fram till 2015.

Längs sträckan finns flera utrotningshotade eller fridlysta djur och växter, som strandpadda, vattensalamander och göknycklar, en typ av orkidé.

Innan etappen kan börja byggas måste Trafikverket visa att vägen inte ställer till det för arterna, skriver Kristianstadsbladet.

Nu väntar tillstånd från länsstyrelsen och miljödomstolen.

TT