Ängelholm

Ängelholm kan bli utan hospice

1:20 min

Beslutet om ett hospice i Ängelholm kommer rivas upp, säger Benny Ståhlberg, chef för primärvården i Skåne. Han var en av dem som ifrågasatte planerna och förespråkade en satsning på vård i hemmet istället, nåt han nu säger sig fått gehör för.

– Under hösten har det blivit mer och mer uppenbart för mig att det inte föreligger ett behov av slutenvårdsplatser. Det har jag fört fram och i slutet av december blev det för mig uppenbart att jag hade gehör för det här tänkandet, säger han. 

På måndag nästa vecka lyfts frågan i Region Skånes Vårdproduktionsutskott, men enligt Benny Ståhlberg är den i princip redan klar. För den utredning som Region Skåne låtit göra visar att fler patienter väljer avancerad sjukvård i hemmet i livets slutskede, något som gör att behovet av hospiceplatser minskar. 

– Då räcker det med de 10-11 hospiceplatser som vi har i Helsingborg. De resurser som skulle gå åt till ett hospice kommer vi använda i den avancerade sjukvården i nordvästområdet istället, säger han. 

Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) har tidigare sagt att man står fast vid beslutet om hospice i Ängelholm, men nu verkar det vara förändring på gång. Vice ordförande i Vårdproduktionsutskottet Ingrid Lennerwald (S) bekräftar att det finns ett förslag om att riva upp beslutet, något som hon själv dock kommer rösta emot. 

– Jag vill att vi fullföljer planerna och bygger hospice i Ängelholm, säger hon.