Tomelilla

Miljondonation till konststiftelse

1:25 min

Stiftelsen Tomelilla konstsamling har fått en donation värd 3,5 miljoner kronor som man planerar att dela med sig av till konstnärer i hela landet.

Det är Inga-Britt Ljunggren, dotter till konstnären Bror Ljunggren som var med och bildade stiftelsen, som testamenterat sin egendom till stiftelsen. Hennes önskar är att en fond bildas och att avkastningen ska delas ut som ett stipendium. 

– Avkastningen ser ut att ligga mellan 50 och 75 000 kronor, säger Sten Bjerketun, intendent i stiftelsen Tomelilla konstsamling. 

Stipendiet ska börja delas ut i augusti 2014 och ska användas till studieresor för konstnärer.