Knappt godkänt för utvecklingsarbetet

SKÅNE. Region Skåne får nätt och jämnt godkänt för sitt sätt att leda det regionala utvecklingsarbetet.
Regionens revisorer har granskat hur regionstyrelsen och regionens nämnder arbetar tillsammans med kommunerna och länsstyrelsen.
Och tjänstemännen och politikerna i regionen får knappt godkänt.