70 miljoner kubikmeter skog fälldes

SKÅNE. Stormen i januari skadade skog till ett värde av 17 miljarder kronor.
I Skåne föll 5,5 kubikmeter. Det motsvarar drygt sju procent av virkesförrådet i länet.
I hela Götaland skadade stormen närmare 70 miljoner kubikmeter skog.

Det visar en inventering som Skogsvårdsorganisationen gjort med flygplan.

Värst drabbade är Kronobergs och Jönköpings län. Som skadade träd räknas alla de som är omkullblåsta, avbrutna under halva trädlängden eller som lutar mer än 30 grader.