Biskopen förtydligar sig om politiken

LUND. Biskop Christina Odenberg har ingenting emot att präster och diakoner engagerar sig politiskt.
Det skriver hon i ett brev till alla präster och diakoner i Lunds stift.
Anledningen är den senaste tidens uppmärksamhet i medier kring diakonen och kristdemokraten Gunnel Brännström i Hässleholm.

Christina Odenberg krävde att diakonen skulle lämna sina uppdrag som ersättare i socialnämnden och nämndeman i Hässleholms tingsrätt. 

I brevet skriver biskopen att hon inte tycker det är principiellt olämpligt att man som präst eller diakon har politiska uppdrag. Det gäller bara de uppdrag där man hanterar församlingsbors person- och familjesituationer som till exempel i socialnämnden. Enligt Christina Odenberg går det inte att förena rollerna som själasörjare och myndighetsperson.