Ja till höghus i Åhusparken

ÅHUS. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Kristianstad sade på onsdagen ja till att det byggs 126 lägenheter i Folkets park i Åhus.
Enligt planförslaget blir husen sex respektive åtta våningar höga.
Den politiska oppositionen sade nej till planerna och kom i stället med ett eget förslag.
Oppositionen vill begränsa bygghöjden till tre våningar.