Säkerheten i kemisalar granskas

SKÅNE. Den här veckan får 75 skånska skolor besök av Arbetsmiljöverket. Det som ska granskas är skolornas kemisalar och NO-undervisning.

Bakgrunden är de senaste årens många tillbud i samband med kemilektioner och nu kontrolleras säkerheten på 500 svenska skolor.

En av de skolor som fått besök är Stenforsaskolan i Sibbhult och det var en omfattande checklista över säkerhet och rutiner som gicks igenom med rektor, kemilärare och lokala skyddsombud.