Sydkraft medger att förtroendet minskat

SKÅNE. Sydkraft pumpar just nu in miljardbelopp för att bygga upp sitt elnät i södra Sverige. Sydkraft hoppas att satsningen ska återupprätta kundernas förtroende för bolaget. Sydkrafts trovärdighet har skadats av det långvariga elavbrottet efter stormen, medger Bengt Ekenstierna som är projektchef för återuppbyggnaden av elnätet.