Klagomål på vård och bemötande

SKÅNE. Allt fler patienter väljer att vända sig till sjukvårdens förtroendenämnd då de är missnöjda med vården. Till Region Skånes förtroendenämnd har det totala antalet anmälningar ökat med 20 procent mellan år 2003 och 2004.

Ökningen av antalet anmälningar antas till största del bero på att allt fler känner till nämndens existens. Regionen följer rikstrenden där statistik från socialstyrelsen visar att anmälningarna till landets patientnämnder ökat. Framförallt gäller klagomålen det bemötande man får som patient.