Kan bli nya varsel på Brio

OSBY. Leksakstillverkaren Brios vd Thomas Bräutigam utesluter inte att företaget tvingas till uppsägningar.
Brio gjorde en förlust på 124,4 miljoner kronor under det sista kvartalet i fjor, en ökning med drygt 30 miljoner från samma period 2003.

För helåret 2004 blev vinsten efter skatt 60,3 miljoner kronor. Men rensar man resultatet för engångsposter blev de en förlust på 54 miljoner kronor.

Under 2004 genomförde Brio ett omfattande besparingsprogram. För att förbättra lönsamheten krävs nu att programmet förstärks ytterligare. Och Brios vd Thomas Bräutigam utesluter alltså inte att företaget kan tvingas säga upp personal.