Vinstlyft för Nolato

TOREKOV. Plastkomponentkoncernen Nolato förbättrade sitt resultat under förra året. Vinsten efter finansnetto uppgick till 179 miljoner kronor mot sex miljoner 2003.
Nolato föreslår att utdelningen mer än fördubblas till 1 krona och 75 öre per aktie.