Helsingörsfärjor renar sina utsläpp

HELSINGBORG. Rederiet Scandlines har nu gått med på att montera katalysatorer på färjorna mellan Helsingborg och Helsingör.
Därmed drar Helsingborgs kommun tillbaka sitt överklagande till Miljööverdomstolen.

Scandlines har under flera år vägrat att skaffa katalysatorer på sina fartyg trots hårda påtryckningar från miljökontoret i Helsingborg. Men i december i fjor kom rederiet och kommunen överens och nu ska rederiet installera katalysatorer.

De andra bolagen som trafikerar linjen mellan Helsingborg och Helsingör, HH-ferries och Sundsbussarna, har dock inga konkreta planer på att skaffa katalysatorer ännu. Miljökontoret fortsätter därför sin process mot dem.