Öppenvård bra för missbrukare

KRISTIANSTAD. Öppenvårdsprojektet Carpe Diem för missbrukare i Kristianstad har visat så goda resultat att verksamheten nu permanentas.
Projektet har lägre kostnader och färre återfall än de slutna behandlingshemmen, enligt enhetschef Peter Sonnsjö.

Totalt har ett 60-tal missbrukare av alkohol och narkotika genomgått det tolvstegsprogram som Carpe Diem använder sig av.

Det börjar med en nio veckor lång grundbehandling. Då träffas man hela dagarna fem dagar i veckan. Efter det följer eftervård, som innebär en träff i veckan i ett år.
– Återfall är vanligt och många går in och ut i behandlingen flera gånger, men till slut blir de flesta fria från sitt missbruk, säger Peter Sonnsjö.

En av dem som gått i behandling på Carpe Diem säger att han har kunnat sluta med sitt missbruk just för att det är öppenvård och inte ett slutet behandlingshem med låsta dörrar.
– Jag levde tidigare ett riktigt skitliv, men tror att jag kommer kunna vara fri från missbruket efter den här behandlingen, säger han.