Skånsk livskraft gav dyrare vård

ÄNGELHOLM/HELSINGBORG. Tvärtemot intentionerna har vårdprojektet Skånsk Livskraft inte sparat några pengar åt skattebetalarna.
Projektet skulle leda till bättre vård och besparingar på flera hundra miljoner.

Men i nordvästra Skåne, där man är först med förändringarna, har kostnaderna för akutsjukvården hittills i stället ökat med två miljoner kronor i månaden.

En stor del av de akuta patienterna får nu vård i Helsingborg, och där har man fått förstärka med läkare som får 700 kronor i timmen. Även i Ängelholm har man inrättat en dyr extra jourlinje.

Till detta kommer ambulanstransporterna som för patienter mellan Ängelholm och Helsingborg. Men enligt socialdemokraten och distriksnämndsordföranden Ulla Britt Andersson är allt i sin ordning.