Antalet fall av skabb ökar

KRISTIANSTAD. Försäljningen av det främsta preparatet mot hudsjukdomen skabb nästan fördubblades mellan 2003 och 2004 i nordöstra Skåne. Även på centralsjukhuset i Kristianstad har man märkt att antalet patienter med skabb ökat mycket under det senaste året

Skabb sprids genom nära fysisk kontakt mellan människor och den är ganska lättbehandlad.

Samtidigt som försäljningen av medicinen nästan fördubblats i nordöstra Skåne så har den nästan stått stilla i hela Skåne.

Men den typen av lokal variation är ganska vanlig när det gäller smittsamma sjukdomar.