Skolor säljs och blir bostäder

ÖSTRA GÖINGE. Företaget Järletoft Bygger köper nu Möllarps skola i Östanå och Röda skolan i Broby.
Kommunstyrelsen i Östra Göinge godkände försäljningen vid sitt möte på torsdagen.
Järletoft Bygger tänker göra bostäder i de gamla skolhusen.

Försäljningen är en del av Östra Göinges strävan att minska antalet skollokaler eftersom antalet elever i grundskolan minskat stadigt de senaste åren. Den förskola som i dag finns i Möllarps skola ska dock finnas kvar som hyresgäst i huset.

Kommun får 1 650 000 kronor för de båda fastigheterna. Men innan försäljningen kan komma till stånd måste ärendet godkännas av kommunfullmäktige.