Vindfällen röjs med hjälp av häst

SKÅNE. Stormen har förorsakat mycket röjningsjobb i skogen.
För Sigvard Gustavsson som röjer med hjälp av häst och vagn har uppdragen blivit fler och annorlunda än väntat.
Med sitt ekipage kan han komma åt enstaka vindfällda träd.

Men det är ett tufft jobb som kräver att hästarna och föraren är väl samtränade.
– Man måste styra rätt. Det kan vara farligt för hästarna att trampa på en rotvälta för då kan de fastna, säger Sigvard Gustavsson.