Stormdrabbade irriterade på kommunen

ÄNGELHOLM. Under stormen för en månad sedan blev många av de 950 personer som bor på glesbygden i Tåssjö socken i Ängelholms kommun helt isolerade.

Vägarna blockerades av nedfallna träd, elen försvann, och såväl de fasta telefonerna som mobiltelefonerna slogs ut.

Det gick inte ens att nå larmnumret 112 och när Karl-Gustav Pålsson i Bassholma byalag kontaktade kommunen för att få hjälp, fick han inte det svar han önskat sig.