Test med nygammalt tätningsmedel

HALLANDSÅS. Under fredagen så genomförde Banverket och Skanska-Vinci försök med det mineralbaserade tätningsmedlet Cembinder i Hallandsåstunnlarna.
Medlet används för att täta mycket små sprickor.

Tidigare i år har det gjorts försök med tätningsmedlet CarboPur som tätar stora och mycket vattenförande sprickor. Syftet är att finna effektiva miljöanpassade komplement till cementbruk.

Resultat och utvärdering av de båda tätningsmedlen kommer inom den närmaste månaden.