Sjukhusupphandling godkänd av nämnd

Vid ett extrainsatt möte under fredagen beslöt nämnden för Ystad-Österlens sjukvårdsdistrikt att anta det senaste förslaget om ny sjukhusupphandling i Simrishamn.