Bättre hörsel för skåningarna

SKÅNE. Region Skåne satsar 11 miljoner kronor för att korta köerna till utprovning av hörapparat.