Tummen ner för Tomelilla sex femtusen

TOMELILLA. Det blir ingen ändring av kommunens telefonnummer till Tomelilla sex femtusen (6 5000).
Kommunen ska byta växel.
Socialdemokraterna ansåg att man skulle dra nytta av den gamla Glenn Miller-låten Pennsylvania 6 5000. I Ingmar Nordströms och Eva Rydbergs svenska version blev den till just Tomelilla 6 5000.

Lena Malmquist, teamledare för medborgarservice i Tomelilla, har utrett frågan. Efter kontakter med teleoperatörer och Post- och telestyrelsen har hon kommit fram till att det inte går att byta till det numret.

Visserligen har kommunen och de flesta i Tomelilla femsiffriga nummer i dag. Men när Post- och telestyrelsen beviljar operatörerna nya nummerserier så är de minst sexsiffriga numera.