Smålatorp

Fiber för miljoner till fåtal

1:33 min

Fyra små byar i skogarna norr om Lönsboda har beviljats anslag på drygt sex och en halv miljon från bland annat EU och Länsstyrelsen, för att lägga ut fiberoptiskt nät till ett hundratal hushåll. Det blir mycket pengar utslaget per hushåll, men för Heidi Roskvist Quarton  och Daniel Bergman som drivit på för fiberkabeln handlar det om demokrati.

-- Här vill vi leva men vi kan inte arbeta här i den utsträckniing vi skulle vilja som det är nu, men med ny teknik kan det bli möjligt, säger Daniel Bergman.

För att vara Skåne är området kring Graveboda, Smålatorp, Tosthult och Tranetorp en extrem glesbygd. Varje ort består av ungefär 25 hushåll. Nu kommer varje by att få 1, 6 miljoner för att börja arbetet med att bygga ut ett fyra mil långt nät med fiberkabel. EU:s landsbygdsprogram står för en dryg tredjedel av pengarna och resten kommer från Länsstyrelsen, Post och telestyrelsen och Osby kommun. Dessutom måste varje hushåll bidra med 15 000 kronor. För Heidi Roskvist Quarton började engagemanget då tre telestationer i området hotades av nedläggning.

-- Då skulle vi inte ha någon telefon ens och det skulle bli problem för trygghetslarmen också, så fibern behövs verkligen

Daniel Bergman har arbetat med de fyra fiberföreningarna som bildats på orterna för att ansöka om stöd till fiberkabeln i ett års tid. Även om många lagt ner mycket arbete, har processen varit enklare än vad han trodde från början.

-- Vi är bara lekmän men har fått stöd av kommunen och länsstyrelsen och jag vill verkligen rekommendera andra i samma situation att söka dessa medel.