Förluster hotar inte flygplats överlevnad

KRISTIANSTAD. Förra året blev ett sämre år än väntat för Kristianstad Airport. Bokslutet beräknas landa på minus 11,8 miljoner kronor. Pengar som ägarna, det vill säga nordöstra Skånes kommuner och Region Skåne, nu tvingas skjuta till.