Tre kommuner i gemensam satsning

NORDVÄSTSKÅNE. Helsingborgs, Höganäs och Ängelholms kommuner tar ett nytt grepp för att utveckla området runt Vegeholm och Utvälinge vid sydsidan av Skälderviken.
I stället för att arbeta var för sig ska de göra en gemensam plan för bostäder och turism i området.

De tre kommunerna ska också verka för att det byggs en ny lokaltågstation i Vegeholm.
– Det är både för dem som bor här och för turister, säger kommunalrådet Hans Wallmark (m). Området kan erbjuda både golf, bad, fiske och kultur.

Hösten 2007 är det tänkt att kommunfullmäktige i de tre kommunerna ska ta ställning till planen för Vegeholmsområdet.