Klippan

Nu presenteras helhetsbilden av Klippan

1:20 min

Kommuner utpekas ofta som bästa skolkommunen, sämsta företagskommunen eller platsen där man är bäst på äldreomsorg, men att man sammanställer de olika resultaten är inte vanligt. Men det gör man nu i Klippan för att få den sanna bilden av Klippan klar för sig.

– Det är viktigt för att vi ska få en helhetsbild och att politikerna sen ska kunna använda den i sitt arbete, säger Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg i Klippans kommun.

Genom att sammanställa resultat från olika mätningar och undersökningar kan man tydligt avläsa hur det står till i kommunen och lära något av det. På sikt hoppas man att det ska få fler att bosätta sig i Klippan. 

– Bara att se en sådan här bild kan öka attraktionen, säger Anders Ebbesson. 

Den ska läggas ut på hemsidan och då kan man se vad Klippan är bra på och politikerna kan förklara att de vill förbättra det kommunen är sämre på.