Kristianstad

Kristianstad behöver nya brunnar

1:24 min

Lakvatten från den nedlagda Härlövstippen riskerar att förorena Kristianstads vatten. Därför borras nu nya brunnar som ska kunna försörja staden med dricksvatten.

Ett stenkast från högskolan i Kristianstad är brunnstekniker Martin Möller och hans kollegor från Malmberg Borrning i full gång med att borra en ny vattenbrunn för kommunens räkning.

- Man kan förklara det som en jättestor dammsugare. Vi suger upp material och vatten och det kommer ut ur röret här, berättar Martin Möller och pekar på ett stort rör som sprutar ur sig lerigt vatten.

På ungefär 60 meters djup finns det vatten som så småningom ska bli dricksvatten, om analyser visar att kvaliteten är bra nog. Det finns en viss spänning vid borrningen av den här brunnen, eftersom Kristianstad kommun inte beställt någon provborrning för att testa vattnet. Men två brunnar har redan borrats i området, och nu förlitar sig kommunen på att förutsättningarna vid den tredje ska vara lika bra.

- Nu när vi står här och borrar kan vi bara se att här är bra material och att här finns vatten. Men vi kan ju aldrig se vad det innehåller. Det får komma sen på analysen, säger Martin Möller.

Det är dock en ytterst liten risk att brunnen inte skulle fungera, eftersom det finns fungerande brunnar med mycket vatten bara några hundra meter längre bort. 

Det är för att säkra stadens framtida vattenförsörjning som kommunen har beställt nya brunnar. Några av de brunnar som används idag riskerar nämligen att förorenas av smutsigt vatten från den nedlagda Härlövstippen.