Skåne

Skåne vill testa kameror på ambulanser

Kameror på ambulanser kanske kan bli ett stöd för akutsjukvården i Skåne. Regionens prehospitala team söker nu tillstånd hos länsstyrelsen om att få testa kameror på två ambulanser i Malmö.

Med hjälp av kamerorna och de bilder som de sänder från en större olycksplats, ska personalen på aktuen kunna bilda sig en uppfattning om skadeläget och omfattning för att kunna förbereda och ha personal i beredskap, skriver Skånska Dagbladet

Tanken är inte att sjukhuset ska assistera ambulanspersonalen. Testet i Malmö ska bland annat ge svar om kamerorna klarar den skånska vintern.