Kristianstad

Svårt att ordna möbler till nya rådhuset

Kristianstads kommun har haft väldigt svårt att skaffa möbler till det nya rådhuset som invigs i vår. Inte mindre än tre upphandlingar har misslyckats och nu väljer man att göra en direktupphandling för 6,3 miljoner kronor med hänvisning till tidsbrist.

– Vi måste ha möbler i februari. En uppskjuten inflyttning skulle kosta skattebetalarna minst 15 miljoner kronor i månaden, säger Leif Rülf, HR-direktör i Kristianstads kommun. 

De misslyckade upphandlingarna beror i huvudsak på att anbudsgivare överklagat. Just nu finns fyra olika överprövningsmål som ska avgöra i förvaltningsdomstolen och kammarrätten – frågan är bara när. 

– Nu stöder vi oss på en paragraf i lagen om offentlig upphandling som säger att förhandlat förfarande utan föregående annonsering kan göras vid synnerlig brådska.