Klippan

Migrationsverket bröt mot sina egna regler

Justitieombudsmannen kritiserar Migrationsverket för att de tog alldeles för lång tid på sig att behandla ett ärende som rörde en kvinna i Klippan. Kvinnan hade flyttat från Danmark till Sverige och ansökte om ett så kallat uppehållskort.

Trots att ansökan enligt Migrationsverkets regler ska behandlas inom sex månader dröjde det nära ett och ett halvt år innan det kom ett beslut.

Migrationsverket får också kritik för att deras handläggare inte gick att få tag på under handläggningstiden.